Stallen Gaustad

OPPSUMMERT: På Veksthuset ved Gaustad er hester en viktig del av terapi og behandling generelt.

Vi engasjerte oss i dette, sammen med Oslo Lions, allerede i 1973 da vi kjøpte inn spesielt utvalgte hester Senere, snart gjennom 50 år, har det blitt mange, mange hester.

Veksthuset mener det ideelle antallet hester er 5 – og vi i Lions finansierer og sørger for at det alltid er hester til disposisjon.

Hestene har vi også glede av på vårt St. Hans-arrangement. Da kan du nemlig se en rekke små ryttere på de flotte og tålmodige hestene som til daglig oppholder seg på Veksthuset.

Ansvarlig kontaktperson: Svein Rasen