Velferdstiltak VBU

OPPSUMMERT: Ikke alle barn og unge kan være med på alt. Noen kan faktisk nesten ikke være med på noe fordi økonomien hindrer dem.

En av de mest meningsfylte aktivitetene vi er med på, og finansierer, er derfor en ordning som muliggjør for barn mellom 8 og 14 år å delta i aktiviteter som ellers kunne vært umulig økonomisk.

Vi begynte med skiskole i samarbeide med Tryvann skiskole. Senere er tilbudet utvidet i nært samarbeide både med bydelen og aktuell skole.

Ansvarlige kontaktpersoner: Aril Dahl