Frivillighets- sentralen

OPPSUMMERT: Det var Slemdal Lions som tok initiativet til Frivillighetssentralen i vår bydel i 1999.

Sentralen ligger nå på Vinderen med en fast ansatt og et stort antall frivillige. Hit er alle velkomne både som bruker og frivillig. Aktivitetene er mange og omfatter også assistanse til hverdagslige gjøremål som følge til lege, tannlege eller frisør.

Noe av det beste med frivillighet er at man kan bidra med det man selv har lyst til. Frivillighetssentralen er organisert som en stiftelse der Slemdal Lions er medeier og har bidratt med det meste av inventar og løsøre.

Frivilligbussen henter og bringer pensjonister og det arrangeres turer og ulike sosiale arrangement som 17. mai brunsj og sommer kafe. Ved Vinderen Seniorsenter arrangeres det også iPad-kurs.

Ansvarlig kontaktperson: Mons Ditlev-Simonsen