Løpende bevilgninger

OPPSUMMERT: Den største delen av våre bevilgninger går til prosjekter eller personer i vårt nærmiljø.

Vi skal alltid være åpne for å hjelpe enkeltmennesker til å nå mål – som ellers ville vært uoppnåelige.

Derfor er det viktig for oss å kunne bidra til integrering av personer som av forskjellige grunner trenger ekstra midler for å kunne delta i en forening, et lag eller en aktivitet.

Vi tror på «frihet til bevegelse» og er glade for å kunne støtte de som er avhengige av hjelpemidler for å komme seg ut og være aktive sammen med andre.

Store og små prosjekter vi engasjerer oss i blir oftest initiert av en ildsjel blant medlemmene. Med kompetanse og entusiasme virkeliggjøres dermed den foreslåttes drømmer gjennom klubben vår.

Henvendelser rettes til klubbens president