Hageprodukter

OPPSUMMERT: Hver vår tar vi opp bestillinger på kalk, fullgjødsel, huminal, og plantejord som vi henter på gartneri, kjører ut og leverer etter en nøye planlagt rute.

Våraksjonen er en svært viktig aktivitet for oss. Den både styrker økonomien, gir oss en mulighet til å hjelpe med transport og tunge løft – og setter oss i kontakt med mange gode naboer.

Ansvarlig kontaktperson: Mons Ditlev-Simonsen