Barneskirennet

OPPSUMMERT: Glede og mestring står i sentrum når vi arrangerer det årlige skirennet for barn, slik vi har gjort i snart 50 år!

Forskjellige løyper på Voksenjordet gir utfordringer tilpasset barnas alder og ferdigheter.

Alle som deltar får startnummer på brystet og medalje, bolle, drikke – og jubel når de passerer målstreken. Vi rangerer ikke etter tid.

Etter at vi flyttet rennet fra Holmendammen til Voksenjordet ved Circel K stasjonen / Bogstad camping, hjelper Røa IL oss med løypene. Lions Røa stiller opp med mannskap.

Foreldre og venner som «utkommanderes» til ivrige heiagjenger sørger for moro og skiglede.

Rennet har blitt en lokal tradisjon, og med opp til 500 deltagere på år med gode forhold, tror vi rykte om en hyggelig dag med skiglede har spredd seg utover det vidstrakte land.

Ansvarlig kontaktperson: Tore Samuelsen