Barneskirennet

OPPSUMMERT: Glede og mestring står i sentrum når vi arrangerer det årlige skirennet for barn på Holmendammen slik vi har gjort i over 40år!

Friluftsetaten hjelper oss med løypene, og etter iherdig rapporter og oppsummering av bruk av løyper etter vårt renn har det nå blitt innvilget permanente skispor på Holmendammen så lenge det er snø og forhold til dette. Her er det premier, boller og Juice til alle. Foreldre og venner som utkommanderes til ivrige heiagjenger sørger for moro og skiglede.

Rennet har blitt en lokal tradisjon, og med mer enn 500 deltagere på år med gode forhold, tror vi rykte om en hyggelig dag med skiglede har spredd seg utover det vidstrakte land.

Ansvarlig kontaktperson: Tore Samuelsen