Bli med oss på en spennende reise

Den begynte på Gressbanen i februar 1962 og er fortsatt i fullt driv fremover, med stort engasjement og entusiasme. Her kan du lese mer om Lions felles prinsipper, om hva Slemdal Lions gjør lokalt – og hvordan og hvorfor vi gjør det.

Vi i Slemdal Lions er den lokale armen av den Internasjonale Lions-bevegelsen som ble stiftet i Chicago i 1917. I 1948 kom bevegelsen til Europa der Norge var et av de første landene der folk ville være med.

Kort fortalt er Lions en internasjonal humanitær organisasjon satt sammen av mange ulike samfunnsformer og kulturer.

Ingen skjulte hemmeligheter

I Lions er vi helt åpne omkring våre prinsipper og drift. Vi har ingen politiske eller religiøse tilknytninger. Det er heller ingen hemmelige ritualer og alle kostnader til driften av klubb og organisasjon, betaler medlemmene selv.

Det siste er fordi der er et ufravikelig prinsipp at de penger som kommer inn ved inntektsbringende aktiviteter i sin helhet skal gå til hjelpearbeid.

Medlemmene har det til felles at alle er sterkt samfunnsengasjerte – og bevisste. Det er gjennom vårt komitéarbeid, som du kan lese detaljert om her på sidene, vi får realisert vårt engasjement og gleder oss over konkrete og målbare resultater.

Samholdet er viktig

En gang hver måned har vi medlemsmøte hvor vi ofte har et foredrag, avstemmer status og formidler ulik informasjon, før vi samles ved langbordet for å spise middag sammen.

Samholdet og trivsel er viktig for oss. Derfor er det viktig at møtene er både interessante og inkluderende. Klubbmøtene har vi holdt på Gressbanen, i Heming huset – og nå er vi i Holmenkollen Tennisklubb i Bjørnveien 74.

Vi er ambisiøse i prosjektene vi starter opp og vil realisere. Det er særlig fordi vi samtidig påtar oss å skaffe midler til å gjennomføre disse. Ofte er det ting som ikke har latt seg realisere av andre fordi ingen ville ta regningen.

Det kan være «småting» som er lite synlig, men betyr enormt mye for den så får en håndstrekning fra Lions Slemdal.

Vi vil gjerne være synlige i lokalmiljøet, særlig med våre inntektsbringende arrangementer. Men svært mye av det vi gjør av hjelp, støtte og holdningsarbeid er lite synlig for andre enn de som er direkte involvert i tiltakene.

Pengene går dit de skal

I sum er det mange millioner krone som er skaffet tilveie og bevilget videre gjennom årene. Ikke en eneste krone er beholdt av oss til overskudd, «festligheter» eller som annen godtgjøring. Vi har heller ingen personalkostnader, og kostnader til drift av den nasjonale og internasjonale organisasjonen dekkes av medlemmenes klubbkontigent.

Det er ingen frittstående medlemmer i Lions, men du kan bli medlem av Lions ved å bli medlem hos oss i Slemdal!